cavoi-logo

Loài cá được xem là đại diện cho “sức khỏe, thịnh vượng và may mắn”.

Cá Voi là tên của một loài cá lớn sống ở đại dương.
Cá Voi là vua của biển cả, là hình tượng đại diện cho sức mạnh, trí tuệ, sự khôn ngoan, sự che chở, sự hỗ trợ, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, gần gũi, và còn nhiều hơn thế nữa

Cá Voi Networks – khơi nguồn cảm hứng, dẫn lối tiên phong

Cùng Cá Voi Chinh Phục Đại Dương Số